VARNI V PROMETU

Do kdaj je veljavno staro vozniško dovoljenje in od kdaj je obvezno kartično vozniško dovoljenje?

M.S.
26.01.2022, 5:00
0
Ali veste, do kdaj je treba zamenjati staro vozniško dovoljenje za novega? Še slabo leto bomo vozniki posedovali dve vrsti vozniškega dovoljenja – tridelni roza obrazec in kartico, ki bo od leta 2023 obvezna za vse. Januarja 2023 namreč nepreklicno preneha veljati prehodno obdobje, ki je bilo leta 2016 podaljšano za skoraj pet let. Po tem času bodo zgolj na plastična vozniška dovoljenja prešle vse članice Evropske unije.

Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij.
Omogoči piškotke

PREBERI ŠE
Te avtomobilske znamke najpogosteje vozijo psihopati, te pa najbolj umirjeni vozniki

Vozniško dovoljenje v obliki kartici smo Slovenci dobili leta 2009. Do 13. 7. 2009 je Upravna enota Ljubljana izdajala vozniška dovoljenja na tridelnih roza obrazcih, z uveljavitvijo Pravilnika o vozniških dovoljenjih, ki je začel veljati na omenjeni datum, pa so začeli vozniška dovoljenja izdajati samo še na kartici z zaščitnimi elementi. Veljavnost plastičnega vozniškega dovoljenja je za razliko od večnih roza dovoljenj časovno omejena. Časovna veljavnost kartice vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil kategorij AM, A1, A2, A, B, B1, BE, F in G je največ 10 let, po dopolnjeni starosti 70 let pa se vozniki vozniško dovoljenje izda z veljavnostjo pet let. Po tem času je treba zaprositi za novo vozniško dovoljenje. Rok trajanja kartičnega vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil kategorij C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 in D1E je pet let. Po dopolnjeni starosti 65 let se dovoljenje izda z veljavnostjo le treh let.

Od leta 2023 bodo veljavna le še kartična vozniška dovoljenja.
Od leta 2023 bodo veljavna le še kartična vozniška dovoljenja./ FOTO: Aljoša Kravanja

Za izdajo vozniškega dovoljenja rabite ustrezno fotografijo (ta po Pravilniku o vozniških dovoljenjih ne sme biti starejša od enega leta), plačati morate upravno takso in tiskovino. Skupni strošek znaša 19,14 evra.

PREBERI ŠE
Registrske oznake: takšne registrske tablice ne morete imeti

Imetniki starih rožnatih vozniških dovoljenj morate staro vozniško dovoljenje zamenjati najkasneje do 19. januarja 2023 , kar storite na upravni enoti (ali krajevnem uradu). Ob menjavi dovoljenja obdržite vse veljavne pravice (kategorije) in morebitne omejitve, kot izhajajo iz tega dovoljenja.

Roza vozniško dovoljenje se za vedno poslavlja.
Roza vozniško dovoljenje se za vedno poslavlja./ FOTO: Blaž Garbajs

Ker menjave še ni opravilo skoraj pol milijona Slovencev (vozniški izpit jih ima približno 1.3 milijona), poskrbite, da pravočasno vložite vlogo za kartično vozniško dovoljenje, sicer ne boste smeli več voziti v prometu. Po Zakonu o pravilih cestnega prometa policist vozniku v primeru neveljavnega vozniškega dovoljenje prepove nadaljevanje vožnje in mu le-tega vzame. Tega pošlje upravni enoti, na območju katere ima imetnik vozniškega dovoljenja stalno oz. začasno prebivališče. Če tega v Republiki Sloveniji nima, se pošlje upravni enoti, na območju katere je imel imetnik vozniškega dovoljenja zadnje prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče. Kot navaja Zakon o voznikih (Zvov-NPB1) je za tak prekršek predvidena globa v višini 40 evrov.

PREBERI ŠE
Toliko znašajo kazni za prehitro vožnjo po svetu