Moskisvet.com
vlečna kljuka

Visoki obrati

Morate res vsakič odstraniti vlečno kljuko, ko je ne uporabljate?

N.J.
01. 06. 2016 06.36
15

Homologacija pomeni izjavo o ustreznosti vozila s predpisi. Potrdilo o skladnosti vozila se izda pri pooblaščenih kontrolnih organih in je pogoj za registracijo vozila v Republiki Sloveniji. V katerih primerih je homologacija pri osebnih vozilih sploh potrebna?

Chiptuning
Chiptuning FOTO: Arhiv proizvajalca

Homologacija je v grobem potrebna za vsa pridobljena rabljena vozila, ki so bila registrirana v drugi državi članici EU in za vsa nova vozila z enotno evropsko (ES) homologacijo ali posamično odobritvijo, veljavno v vseh državah članicah EU. Opravi se identifikacija in ocena tehničnega stanja.

Ko gre za uvožena rabljena vozila iz držav, ki niso članice EU in za nova vozila brez enotne evropske (ES) homologacije ali posamične odobritve, veljavne v vseh državah članicah EU, se opravi posamična odobritev vozila.

Prav tako pa je potrebna homologacija, ko gre za spremembe oz. predelave na vozilih.

V naši zakonodaji homologacijo v 12. členu opredeljuje Zakon o motornih vozilih. Kot je zapisano, je to »postopek, v katerem homologacijski organ ugotovi, ali tip vozila, tip dela vozila ali tip zaščitne naprave izpolnjuje predpisane zahteve, in če je skladen, podeli certifikat o homologaciji.« Proizvajalec je, kot zakon določa v 14. členu, odgovoren, da je vsak proizvod skladen s homologiranim tipom proizvoda in mora homologacijskemu organu omogočiti izvajanje ustreznega nadzora nad homologiranimi tipi proizvodov. Proizvajalec mora vsakemu vozilu homologiranega tipa priložiti potrdilo o skladnosti, s katerim jamči, da je izdelano vozilo skladno s tipom, ki je bil homologiran. Z globo 4000 evrov se kaznuje za prekršek proizvajalec, ki homologacijskemu organu ne omogoči izvajanja ustreznega nadzora iz prvega odstavka tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 400 evrov.

special tuning fest koper - 22
special tuning fest koper - 22 FOTO: Damjan Žibert

Za katere spremembe in predelave potrebujemo izjavo o skladnosti?

Spremembe in predelave, pri katerih je treba pridobiti izjavo o skladnosti vozila s predpisi in spremembo vpisati v homologacijski kartonček, so:

- zamenjava platišč oziroma pnevmatik
- zamenjava vzmeti in/ali blažilnikov
- zatemnitev stekel
- vgradnja vlečne naprave (kljuke)
- vgradnja usmerjevalnikov zraka (spojlerjev)
- zamenjava svetlobnih teles (žarometov, zadnjih luči)
- vgradnja dodatnih svetlobnih teles (npr. dnevnih luči)
- zamenjava izpušnega sistema (zamenjava izpušnega lonca oz. glušnika)
- vgradnja cevne zaščite (sprednji cevni zaščitni lok, cevna zaščita pragov, cevna zaščita zadaj) in
- predelava pogona na utekočinjeni naftni plin (UNP).

V vseh teh primerih se opravi posamična odobritev predelanega vozila. Zbrani tehnični podatki o vozilu se vnesejo v centralni register vozil. V primeru predelave, ko recimo damo vgraditi vlečno kljuko, mora to v homologacijo vpisati (homologirati) izvajalec priklopa.

Ko lastnik vozila pridobi homologacijo (izjavo o ustreznosti), jo mora priložiti pri prvi in vsaki naslednji registraciji.Če takšne spremembe niso vpisane, potem je v prihodnje tako vozilo nemogoče registrirati.

Pri vsakem tehničnem pregledu in nato pri registraciji vozila se namreč preverja, ali je vozilo tehnično brezhibno in ali je vozilo dejansko takšno, kot je navedeno v ustreznih dokumentih. Predelave morajo biti obvezno vpisane v homologacijski kartonček v roku 15 dni, odkar so bile spremembe izvedene. Homologirati je mogoče seveda več sprememb hkrati in ni treba, da homologiramo vsako spremembo posebej. Le roke je treba upoštevati.

Kaj NE šteje med spremembe in predelave?

Zakon o motornih vozilih v 19. opredeljuje, da »zamenjava katerega koli dela vozila z njegovim nadomestnim delom, razen dela, na katerem je identifikacijska številka vozila, se ne šteje za predelavo na vozilu.« Tudi, če prebarvate vozilo, homologacija ni potrebna, je pa potrebno v dokumente vpisati novo barvo vozila.

Predelave in spremembe na vozilu, ki pomenijo poslabšanje njegovih varnostnih ali okoljevarstvenih lastnosti, niso dovoljene.

So vam na tehničnem pregledu 'pogledali skozi prste'?

Če pa se pri tehničnem pregledu vozila ugotovijo predelave ali spremembe na vozilu, a se podatki v prometnem dovoljenju in v računalniških evidencah ne ujemajo z ugotovljenim stanjem vozila, se potrdilo o opravljenem tehničnem pregledu lahko izda le na podlagi predhodno izvedenega postopka posamične odobritve v skladu s tem zakonom in ustreznega vpisa predelave ali spremembe v potrdilo o skladnosti oziroma v soglasje k registraciji. »Z globo 4000 evrov se kaznuje za prekršek strokovna organizacija, ki opravlja tehnične preglede in ravna v nasprotju s tem členom, njena odgovorna oseba pa z globo 400 evrov,« je navedeno v Zakonu o motornih vozilih. 

Kako je z vlečno kljuko?

Nekoč je sicer veljalo, da je treba vlečno kljuko odstraniti, ko ta ni v uporabi, a se je zakonodaja od tedaj spremenila. Če je nekoč Zakon o varnosti cestnega prometa v 79. členu opredeljeval, da »vlečna naprava na vozilu ne sme segati preko zadnjega dela vozila, kadar nanjo ni pripeto priklopno vozilo«, v novem zakonu tega odstavka ni. Kljuke torej ni treba odstraniti, je pa za druge (če recimo trčijo v nas od zadaj, ker ne upošteajo varnostne razdalje ...) bolj varno, če kljuke nimate pritrjene.

Zakon opredeljuje le, da je »z motornim vozilom dovoljeno vleči največ eno priklopno vozilo, s traktorjem in pri gospodarski vožnji pa največ dve priklopni vozili.« Pri tem pa »vlečna naprava ne sme biti obremenjena bolj, kot to dovoljuje proizvajalec vozila oziroma proizvajalec vlečne naprave, pri čemer se mora upoštevati nižja vrednost.« Voznik, ki ne ravna v skladu s to določbo, se kaznuje z globo 80 evrov, z globo 500 evrov pa pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s temi določbami.

KOMENTARJI (15)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 492