Moskisvet.com
FIS pravila smučanja

Šport

Kako se mora smučar obnašati na smučišču

M.S.
02. 12. 2021 05.00
0

Pozimi mnogi prosti čas izkoristijo za obisk smučišč. Žal vsako leto tudi s slovenskih smučišč poročajo o nezgodah. Da bi v prihodnje poročali o čim manj nesrečah, je dobro osvežiti znanje o pravilih in dolžnem obnašanju na belih strminah.

Moškisvet.com e-novice

Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Številna slovenska smučišča so pripravljena na novo smučarsko sezono. Želeli bi si, da bi lahko poročali o čim manj nesrečah, toda smučanje s seboj, poleg užitkov, prinaša tudi določena tveganja, saj se na istem terenu srečujejo smučarji z različno stopnjo znanja. Pri tem so eni manj, drugi bolj predrzni in previdni, kar ustvarja večjo možnost nesreč in poškodb.

Zavedajte se, da na smučišču niste sami.
Zavedajte se, da na smučišču niste sami. FOTO: Shutterstock

Zato je še kako pomembno, da prilagodite hitrost in način smučanja izkušnjam, podlagi, fizični pripravljenosti, razmeram na smučišču in vremenu. Neprilagojena hitrost je sicer najpogostejši vzrok nesreč. Smučajte na označenih in urejenih progah, sicer tvegate nepredvidljivo.

Pravila obnašanja na smučišču.
Pravila obnašanja na smučišču. FOTO: Manja Kulovic/Shutterstock

Čeprav danes le redko kateri smučar ne nosi smučarske čelade – ta je obvezna za mlajše od 14 let – se še vedno najdejo junaki brez. Obveznosti in prepovedi smučarja in drugih oseb na smučišču določa 23. člen Zakona o varnosti na smučiščih (ZVSmuč-1), ki pravi:

1) Smučar in druga oseba se mora na smučišču seznaniti in ravnati v skladu:
- s pravili FIS (glej v nadaljevanju, op.p.),
- z navodili o redu in varnosti ter o ravnanju smučarja in druge osebe na smučišču ter
- z označbami na smučišču.

(2) Smučar, druga oseba in oseba pri upravljavcu smučišča mora na smučišču ravnati v skladu z opozorili in navodili nadzornika, policista in druge uradne osebe, ki opravlja uradne naloge na smučišču. Smučišče uporablja tako, da ne ogroža sebe, drugih prisotnih na smučišču in da ne poškoduje sebe, drugih prisotnih ali naprav na smučišču.

(3) Smučar mora:
1. ravnati tako, da nikogar ne ogroža ali mu škoduje,
2. smučati tako, da se lahko pravočasno ustavi in da svojo hitrost ter način vožnje prilagodi svojemu znanju, terenskim, snežnim in vremenskim razmeram ter številu smučarjev na smučišču,
3. v primeru, ko prihaja od zadaj, smer svoje vožnje izbrati tako, da ne ogroža smučarjev pred seboj,
4. prehitevati od zgoraj in spodaj, z desne in leve, vendar le, če je razdalja dovolj velika in da prehitevanemu smučarju omogoča dovolj prostora za njegovo gibanje,
5. ko želi zapeljati na smučišče ali se po ustavitvi po njem ponovno zapeljati ali se po njem vzpenjati, prepričati se navzgor in navzdol, da to lahko stori brez nevarnosti zase in za druge,
6. izogibati se ustavljanju na ozkih ali nepreglednih delih, če to ni nujno potrebno, v primeru padca pa se mora čim hitreje umakniti oziroma opozoriti na svojo navzočnost,
7. se peš vzpenjati ali spuščati le ob robu smučarske proge, če je to neizogibno,
8. upoštevati vse znake in signalizacijo,
9. uporabljati zaščitno smučarsko čelado do vključno 14. leta starosti,
10. smučati s takšno opremo, ki ne predstavlja nevarnosti za osebe, predmete ali objekte na smučišču,
11. puščati smučarsko ali drugo opremo takrat, ko je ne uporablja, na mestu, ki ga določi upravljavec smučišča, in
12. na zahtevo nadzornika dati osebne podatke (osebno ime, datum rojstva, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča), če je priča ali udeleženec v nesreči ali če je sam kršil določbe tega zakona.

(4) Smučarju je prepovedano:
1. izvajati nevarno smučanje ali druga nevarna ali škodljiva dejanja, ki vplivajo na varnost na smučišču,
2. postavljati, prestavljati ali odstranjevati označbe in naprave na smučišču,
3. se zadrževati na zoženih ali nepreglednih delih smučarske proge,
4. izvajati skoke na smučarski progi, razen na delih smučišča, kjer je to dovoljeno,
5. smučati po vlečni poti vlečnice ali tako, da ogroža varnost oseb na vlečnici,
6. smučati izven smučarskih prog in neteptanih smučarskih prog,
7. onesnaževati smučišče in njegovo okolico,
8. voditi živali po smučarski progi.

(5) Druga oseba mora:
1. izvajati druge športne aktivnosti in dejavnosti samo na za to določenih površinah v soglasju z upravljavcem smučišča,
2. puščati svojo opremo takrat, ko je ne uporablja, na mestu, ki ga določi upravljavec smučišča, ter
3. na zahtevo nadzornika dati osebne podatke (osebno ime, datum rojstva, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča), če je priča ali udeleženec v nesreči ali če je sam kršil določbe tega zakona.

(6) Drugi osebi je prepovedano:
1. hoditi in zadrževati se po smučarski progi,
2. prečkati smučarske proge,
3. se ustavljati na zoženih ali neprilagojenih mestih drugih površin znotraj smučišča,
4. postavljati, prestavljati ali odstranjevati označbe in naprave na smučišču,
5. onesnaževati smučišče in njegovo okolico,
6. voditi živali po smučarski progi,
7. izvajati druga nevarna ali škodljiva dejanja, ki vplivajo na varnost na smučišču,
8. na smučišču uporabljati motorne sani in druga vozila na motorni pogon.

(7) Določbe 1., 2., 3., 4., 6. in 8. točke prejšnjega odstavka ne veljajo za uradno osebo, ki na območju smučišča izvaja nadzor nad izvajanjem predpisov iz svoje pristojnosti.

(8) Določbe 1., 2., 3. in 4. točke šestega odstavka tega člena ne veljajo za nadzornika, ki na območju smučišča izvaja ukrepe iz svoje pristojnosti.

(9) Določbe 1., 2. in 3. točke šestega odstavka tega člena ne veljajo za reševalca, ki na območju smučišča izvaja naloge reševanja.

Upoštevajte znake.
Upoštevajte znake. FOTO: Shutterstock

Vaje na snegu: ogrevalne vaje za smučarje
Preberi še
Vaje na snegu: ogrevalne vaje za smučarje

O psihofizičnem stanju smučarja govori 24. člen:

(1) Smučar, druga oseba in oseba pri upravljavcu smučišča na smučišču ne sme smučati ali izvajati drugih športnih aktivnosti in dejavnosti, če je pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi.

(2) Pri izvajanju smučanja ali drugih športnih aktivnosti in dejavnosti na smučišču velja, da je oseba pod vplivom alkohola, če ima v organizmu več kot 0,50 grama alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

(3) Pri izvajanju smučanja ali drugih športnih aktivnosti in dejavnosti velja, da je oseba pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, če se s posebnimi sredstvi, napravami ali s strokovnim pregledom ugotovi prisotnost takih snovi v krvi ali slini.

(4) Postopek preverjanja psihofizičnega stanja poteka na način, določen s predpisi, ki urejajo pravila v cestnem prometu.

Smučajte le na urejenih prograh.
Smučajte le na urejenih prograh. FOTO: Shutterstock

O tem, komu se smučanje lahko prepove in odvzeme smučarska vozovnica definira 26. člen:

(1) Ko policist ugotovi, da ima oseba na smučišču pri izvajanju smučanja ali drugih športnih aktivnostih in dejavnosti v organizmu več alkohola, kot je dovoljeno, ali prisotnost prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi ali ko ta oseba odkloni sodelovanje pri preverjanju takih snovi v organizmu, mu policist prepove nadaljnje smučanje in odvzame smučarsko vozovnico za isti dan brez povračila stroškov nakupa smučarske vozovnice ter prepove nadaljnje športne aktivnosti in dejavnosti na smučišču. Policist o tem obvesti upravljavca smučišča, ki mora preklicati vozovnico in onemogočiti nakup nove vozovnice za isti dan ter osebi omogočiti vrnitev do vstopa na smučišče, če odvzeta vozovnica to omogoča.

(2) Smučarju, ki ne ravna v skladu s 1. do 10. točko tretjega odstavka 23. člena tega zakona ali 1. do 5. točko četrtega odstavka 23. člena tega zakona, lahko nadzornik prepove smučanje in mu odvzame vozovnico za isti dan brez povračila stroškov nakupa smučarske vozovnice ter prepove nadaljnje športne aktivnosti in dejavnosti na smučišču. O tem obvesti upravljavca smučišča, ki mora preklicati vozovnico in onemogočiti nakup nove vozovnice za isti dan ter osebi omogočiti vrnitev do vstopa na smučišče, če odvzeta vozovnica to omogoča.

(3) O odvzemu vozovnice se izda potrdilo. Obrazec potrdila predpiše minister, pristojen za notranje zadeve.

Prilagodite hitrost in način smučanja izkušnjam, podlagi, fizični pripravljenosti, razmeram na smučišču in vremenu.
Prilagodite hitrost in način smučanja izkušnjam, podlagi, fizični pripravljenosti, razmeram na smučišču in vremenu. FOTO: Shutterstock

FIS pravila, ki veljajo na smučišču:

1. Spoštovanje drugih smučarjev in borderjev

Vsak smučar/border mora ravnati tako, da nikogar ne ogroža ali mu škoduje. Smučar ni odgovoren le za svoje napačno ravnanje, ampak tudi za posledice, ki jih povzroči njegova pomanjkljiva/neprimerna oprema.

2. Obvladovanje hitrosti in načina vožnje

Vsak smučar mora smučati tako, da se lahko pravočasno ustavi. Hitrost in način vožnje mora prilagoditi svojemu znanju, snežnim, terenskim in vremenskim razmeram ter gostoti smučarskega prometa.

3. Izbira smeri vožnje/smučine

Smučar, ki prihaja od zadaj, mora smer svojega smučanja izbrati tako, da ne ogroža smučarjev pred seboj.

4. Prehitevanje

Prehitevanje je dovoljeno od zgoraj in spodaj, z desne in leve, vendar le, če je razdalja dovolj velika, da prehitevanemu smučarju omogoča dovolj prostora za vsa njegova gibanja. Smučar, ki prehiteva, mora paziti, da smučar, ki ga prehiteva, ni ogrožen.

5. Vključevanje

Vsak smučar, ki želi zapeljati na smučišče ali po zaustavitvi nanj vnovič zapeljati, se mora navzgor in navzdol prepričati, da to lahko stori brez nevarnosti za sebe ali za druge.

6. Ustavljanje

Vsak smučar se mora izogibati zaustavljanju na ozkih ali nepreglednih delih, razen če to ni nujno potrebno. Smučar, ki je tam padel, se mora karseda hitro umakniti.

7. Vzpenjanje in spuščanje

Smučar, ki se vzpenja ali spušča peš, mora to početi na robu smučišča.

8. Upoštevanje znakov in označb

Vsak smučar mora upoštevati vse oznake. Proge so glede na stopnjo težavnosti označene s črno, rdečo, modro ali zeleno barvo. Smučar lahko izbere katerokoli progo.

9. Nudenje pomoči

Ob nezgodi je vsak smučar dolžan pomagati. Pomoč je, ne ozirajoč se na zakonske dolžnosti, načelo športnega vedenja. Sem sodijo prva pomoč, obvestilo reševalne službe in zavarovanje kraja nezgode.

10. Legitimacija

Vsak smučar, če je udeleženec ali priča, odgovoren ali ne, si mora v primeru nezgode izmenjati podatke z drugimi udeleženci.

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 497