Moskisvet.com
Naslovna slika

Novice

Oglas

ZAPOSLITVENE PRILOŽNOSTI V SKUPINI EMIL FREY

PR
24. 05. 2024 14.11
0

V skupini Emil Frey se zavedajo pomembnosti pridobitve odličnih in strokovnih kadrov, predvsem zato, ker so nenehno podvrženi tehnološkim spremembam. Veliko pozornosti posvečajo stalnemu razvoju svojih zaposlenih ter vlagajo v izobraževanje mladih, ki šele pridobivajo nova znanja. Zavedajo se, da je poklicno usmerjanje daljši proces, zato želijo učencem in dijakom tehniških šol kar najbolje približati poklice, za katere se odločajo.

V skupini že vrsto let tesno sodelujejo z različnimi tehničnimi šolami, z namenom da bi podkrepili teoretična znanja dijakov in jih nadgradili s praktičnimi izkušnjami, ter jim predstavili možnosti zaposlitve v podjetjih skupine. Omogočajo jim opravljanje praktičnega pouka in vajeništva, prek programov mentorstva pa strokovno vodijo njihov poklicni razvoj. 

Večkrat letno povabijo na obisk avtomobilskega mesta dijake različnih tehniških šol. Pred kratkim so v dveh zaporednih izobraževalnih dogodkih v šolskem centru skupine Emil Frey gostili 50 dijakov zaključnih letnikov Srednje tehnične šole iz Murske Sobote in 20 dijakov Strokovno izobraževalnega centra iz Ljubljane. Prvi del izobraževalnega dne je bil namenjen spoznavanju telematike in asistenčnih sistemov vozil ter vse bolj pomembni digitalizaciji v vozilih. V drugem delu so se dijaki razdelili po skupinah, glede na izbran izobraževalni program oziroma interes, in v manjših skupinah spoznavali različna področja servisne dejavnosti; poklice diagnostik, avtomehanik, ličar-klepar in servisni sprejemnik. Obiskali so servis osebnih vozil Mercedes-Benz, sprejem in servis vozil Fiat, Jeep, Alfa Romeo in Peugeot, mehanično delavnico za vozila Honda in Mitsubishi Motors, kleparsko-ličarsko delavnico in servis gospodarskih vozil Mercedes-Benz, na koncu pa obhod zaključili v šolskem centru. 

Kot zanimivost so si ogledali tudi zaklonišče, ki se nahaja pod prostori avtomobilskega mesta. Preurejeni prostori zaklonišča so jim predstavili namen gradnje zaklonišč in razkrili zgodovino avtomobilskih znamk, ki jih zastopajo podjetja skupine Emil Frey. 

Na osnovi pozitivnih odzivov so podoben dogodek organizirali tudi v Emil Frey Avtocentru Maribor, kamor so povabili dve skupini dijakov 2. letnika smeri avtoserviser Tehniškega šolskega centra Maribor. Po teoretičnem uvodu v telematiko ter predstavitvi asistenčnih sistemov in povezljivosti vozil, so se dijaki na praktičnih delavnicah preizkusili v bistvenih točkah servisnega procesa, od sprejema vozila, do diagnostike in mehaničnih popravil. Skozi interaktivne predstavitve in praktično delo so preverjali svoje veščine in znanje ter se pripravljali na prvi korak svoje karierne poti.          

Prvi korak karierne poti
Prvi korak karierne poti FOTO: Arhiv naročnika

Tehnični poklici so v naši  panogi zelo iskani in cenjeni. Veseli smo, da lahko dijakom ponudimo možnost vpogleda v delovni proces poklicev, za katere se izobražujejo. Tovrstne dogodke izvajamo že vrsto let in vsakič znova smo navdušeni, kako dobro so sprejeti pri dijakih. Le tako  lahko v živo spoznajo pomembnost in odgovornost svojega bodočega poklica, dobijo odgovore na vsa vprašanja, s katerimi se soočajo v času šolanja in spoznajo možnosti zaposlitve v naši skupini, ob tem dodaja Barbara Rovan, direktorica upravljanja s človeškimi viri v skupini Emil Frey

Profesorja Marko Godeša in Igor Skukan, ki na SIC Ljubljana poučujeta avtoelektriko in avtodiagnostiko, sta ob obisku poudarila prednosti sodelovanja s podjetji, kjer lahko dijaki pridobijo prve praktične izkušnje, spoznajo bodoče delovno okolje in pomembnost tehničnih poklicev. Kljub prizadevanjem šole, da bi svojim dijakom posredovala čim več znanja, imajo pogosto premalo časa, manjka pa jim tudi učnih sredstev. Prav zato je izvedba takšnih dogodkov za njih še posebej dobrodošla. 

Poleg Tehniških dni, ki jih za dijake tehniških šol organizira skupina Emil Frey na svojih lokacijah v Ljubljani in Mariboru, so se nedavno udeležili tudi predstavitve poklicev v Šolskem centru v Škofji Loki. Na dogodku "Skupaj gradimo kariere", na katerem se je dijakom in širši javnosti predstavilo več kot 50 delodajalcev iz različnih panog, so mladim podrobno približali poklice v avtomobilski industriji in jih seznanili s številnimi prednostmi, ki jih ponuja delo v skupini Emil Frey. Številčna udeležba in veliko zanimanje za različne možnosti zaposlitev in drugih oblik praktičnega, vajeniškega ter študentskega dela v podjetjih skupine Emil Frey, je to samo potrdila.   

PREDNOSTI ZAPOSLITVE V SKUPINI EMIL FREY 

Iskanje novih zaposlenih je v zadnjih letih za marsikatero podjetje postalo velik izziv. Skupina Emil Frey, ki zastopa dvanajst avtomobilskih znamk in tri znamke gospodarskih vozil, ponuja vrsto zaposlitvenih priložnosti na področju tehničnih poklicev; od avtomehanikov, avtokleparjev, ličarjev, diagnostikov, sprejemnikov, tehničnih svetovalcev, kot tudi poklicev na področju zalednih služb. Zaradi nenehnega razvoja novih tehnologij v zadnjem času ponujajo tudi  priložnosti za zaposlitev specialistov za visokonapetostno elektriko in gorivne celice, ter visokokvalificiranih inženirjev tehničnih strok. 

Z razvejano organizacijsko strukturo podjetij v skupini ponujajo širok razpon različnih delovnih mest, priložnosti za menjavo karierne poti in možnosti napredovanja. Svojim zaposlenim nudijo raznovrstna strokovna in tehnična izobraževanja, razvoj mehkih veščin (javno nastopanje, učinkovita komunikacija, vodenje...), organizirane športno-sprostitvene dejavnosti. V skupini so predani stalnemu izboljševanju in razvoju kadra, saj so prav ljudje tisti, ki ustvarjajo resnično vrednost v podjetju. Zato v sodelovanju z Ekonomsko fakulteto izvajajo tudi 9-mesečni program Akademije Talentov, ki je namenjen motiviranim in talentiranim posameznikom, ki predstavljajo potencialni vodstveni kader. Program omogoča razvoj vodstvenih kompetenc in širše razumevanje ključnih vidikov poslovanja. 

Zaposleni so deležni tudi številnih bonitet: nadpovprečna višina letnega regresa in nagrada za poslovno uspešnost, stimulativno nagrajevanje, dodatno pokojninsko zavarovanje, dodatno zdravstveno zavarovanje za specialistične preglede, dodatni dnevi dopusta, delo od doma, ugoden najem in nakup vozil in druge bonitete. 

Poleg številnih ugodnosti in bonitet veliko pozornosti namenjajo tudi dobremu počutju zaposlenih z rednimi druženji tako znotraj posameznih podjetij, kot tudi na nivoju celotne skupine, ter pozornostmi, ki so jih zaposleni deležni skozi vse leto.  

Fotografije so dostopne tukaj.

 

Naročnik oglasa je Emil Frey.

ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 479