Moskisvet.com
redni zdravniški pregled za zaposlene

Zdravje

Zdravniški pregled za službo – kaj zajema in kdo ga krije?

Moškisvet.com
18. 02. 2022 05.00
0

Vsi redno zaposleni v Sloveniji morajo redno opravljati zdravniški pregled za službo. To je na eni strani pravica vseh delavcev in na drugi strani dolžnost delodajalcev. Namen zdravniškega pregleda je, da zdravnik medicine dela oceni, ali je delavec zmožen opravljati določeno delo, hkrati pa se ugotavljajo morebitne spremembe zdravstvenega stanja delavcev.

Delavec je po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu:

- oseba, ki opravlja delo pri delodajalcu na podlagi pogodbe o zaposlitvi;

- oseba, ki za delodajalca opravlja dela na podlagi podjemne pogodbe ali študentske napotnice;

- oseba, ki pri delodajalcu opravlja delo zaradi usposabljanja.

Kdaj je treba opraviti zdravniški pregled za službo?

Zdravniški pregled za službo je zakonsko obvezen. Opravljate ga v eni od ambulant za medicino dela, odvisno od tega, s katerim ponudnikom tovrstnih storitev ima delodajalec podpisano pogodbo.

Poznamo dve obliki zdravniškega pregleda:

Predhodni zdravniški pregled

Predhodni zdravniški pregled za službo mora delavec opraviti vedno, ko gre za prvo zaposlitev ali ko je od prenehanja opravljanja določenega dela minilo več kot 12 mesecev. V tem primeru je pomembno, da je zdravniški pregled opravljen pred podpisom pogodbe o zaposlitvi.

Obdobni zdravniški pregled

Predhodnemu zdravniškemu pregledu sledijo obdobni zdravniški pregledi. Če ste v pogovoru s svojimi prijatelji in znanci prišli do ugotovitve, da so obdobja opravljanja preventivnih pregledov med vami zelo različna, za to obstaja tehten razlog.

Obdobje, na katerega mora delavec opravljati zdravniški pregled, je namreč odvisno od dejavnikov tveganja, ki so opredeljeni za določeno delovno mesto. Tveganja so zapisana v Izjavi z oceno tveganja, ki jo za delodajalca pripravi varnostni inženir.

V splošnem velja, da tveganju bolj izpostavljena delovna mesta, zahtevajo tudi pogostejše zdravniške preglede:

Zdravniški pregled se izvaja na 1–5 let:

- vidne zahtevne obremenitve
- ravnotežje

Zdravniški pregled se izvaja na 1–3 leta:

- delo na višini
- nočno delo
- kemične škodljivosti

Zdravniški pregled se izvaja na 6 mesecev–5 let:
- hrup

Pomembno pa je vedeti, da ne glede na predpisana obdobja lahko pooblaščeni zdravnik vedno določi krajši rok za naslednji obdobni pregled, če za to obstajajo določene zdravstvene indikacije.

Zaradi laboratorijskih preiskav je pomembno, da pridete na zdravniški pregled za službo tešči, kar pomeni, da 12 ur pred tem ne smete uživati nobene hrane, pijete pa lahko le vodo ali nesladkan čaj.
Zaradi laboratorijskih preiskav je pomembno, da pridete na zdravniški pregled za službo tešči, kar pomeni, da 12 ur pred tem ne smete uživati nobene hrane, pijete pa lahko le vodo ali nesladkan čaj. FOTO: E-sklepanje d.o.o

Kaj zajema zdravniški pregled za službo?

Na zdravniškem pregledu za službo se ocenjuje zdravstvena ogroženost delavca in njegovo izpolnjevanje zdravstvenih zahtev za opravljanje določenega dela pri delodajalcu. V ta namen se opravijo različne preiskave:

• Anamneza: delovna, družinska, socialna in osebna.

• Klinični pregled z osnovno biometrijo: Na osnovi meritev telesne mase in telesne višine se izračuna indeks telesne mase, iz katerega je razvidno stanje prebavljivosti.

• Osnovne laboratorijske preiskave krvi: Z njimi se razkrijejo indikatorji za različna obolenja in so ključnega pomena za zgodnje odkrivanje resnejših bolezenskih stanj. Med najpomembnejšim je sedimentacija krvi, diferencialna krvna slika, krvni sladkor, jetrni testi, holesterol in trigliceridi.

• Osnovne laboratorijske preiskav urina: Tovrstne raziskave dajo pomembne informacije o vnetju urinarnega trakta, ledvičnih in sistemskih bolezni.

• EKG: Grafični zapis delovanja srčne mišice in nas opozori na morebitno nepravilno delovanje srca.

• Spirometrija: Hitra in preprosta preiskava za merjenje pljučne funkcije.

• Testiranje osnovnih vidnih funkcij in preiskavo sluha s šepetom: Preveri se vid na daljavo in blizu, globino, ločevanje barv, nočni vid in periferni vid.

• Druge usmerjene preglede in preiskave, ki so potrebni za ugotovitev zdravstvenega stanja delovne zmožnosti glede na dejavnike tveganja pri delu: zahteve, obremenitve in škodljivosti pri delu.

Zaradi laboratorijskih preiskav je pomembno, da pridete na zdravniški pregled za službo tešči, kar pomeni, da 12 ur pred tem ne smete uživati nobene hrane, pijete pa lahko le vodo ali nesladkan čaj.

Pregled na zdravniškem pregledu za službo se ocenjuje zdravstvena ogroženost delavca in njegovo izpolnjevanje zdravstvenih zahtev za opravljanje določenega dela pri delodajalcu.
Pregled na zdravniškem pregledu za službo se ocenjuje zdravstvena ogroženost delavca in njegovo izpolnjevanje zdravstvenih zahtev za opravljanje določenega dela pri delodajalcu. FOTO: E-sklepanje d.o.o

Stroški zdravniškega pregleda – kdo jih krije?

Za razliko od vseh ostalih zdravniških pregledov pa zdravniški pregled za službo ne krije obvezno zdravstveno zavarovanje in tudi dopolnilno zavarovanje ne. In tudi če ste naleteli na situacijo, da ste si morali zdravniški pregled za službo plačati sami, je vaš delodajalec kršil vaše pravice.

Zdravniški pregled za službo je dolžnost delodajalca, kar mu nalaga Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Zakon o delovnih razmerjih in Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev. Zato stroške preventivnega zdravniškega pregleda nosi izključno delodajalec, kar je zapisano v Zakonu o delovnih razmerjih in Zakonu o varnost in zdravju pri delu.

Kaj pa če ste samostojni podjetnik ali delo opravljate po podjemni pogodbi?

- Oseba, ki opravlja delo po podjemni pogodbi: V tem primeru veljate za odvisno osebo, ki opravlja delo za delodajalca, zato vam zdravniški pregled plača delodajalec, za katerega opravljate delo.

- Samostojni podjetnik: Za samozaposlene osebe zakonsko sicer velja, da zdravniški pregled na medicini dela ni obvezen. V primeru, da opravljate delo za delodajalca kot samostojni podjetnik in vam ta zdravniški pregled plača, vam delodajalec za plačilo stroškov pregleda izda račun.

Po opravljenem zdravniškem pregledu dobite zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za določeno delo, ki poteka pod določenimi pogoji. Prav tako pa je pomemben z vidika varovanja človekovega življenja in zdravja, zato je pomembno, da ga redno opravljate.

Po opravljenem zdravniškem pregledu dobite zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za določeno delo.
Po opravljenem zdravniškem pregledu dobite zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za določeno delo. FOTO: E-sklepanje d.o.o

 

Naročnik oglasa je E-sklepanje d.o.o

ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 470